Съдебни Решения Срещу Банки Съдебни Дела Срещу Банки Незаконни Лихви на Банките Всичко за Съдебно Дело Против Банка за Незаконна лихва Как да Прекратя Договор за Кредит Как да прекратя Договор за Ипотека. Нищожна Недействителна Ипотека Нищожност Унищожаване Разваляне Отмяна Прекратяване на Договор за Ипотека Договор за кредит Договор за заем Нотариален акт за ипотека
 
 
 
   

Всичко за сломяването на банкeрския произвол общо, специално и тотално сломяване . Народът отвръща на удара !!!

"Ако човек окраде банка, то той е бандит. Ако банкер окраде човеците, той е финансов гений ! Но попадне ли на мен - митът за гениалността му рухва !" Антибандит - П.Б.
 
 
> начало - вижте книгата

>

цялата книга

>

каква е целта на книгата

>

за кого е предназначена

>

как е написана книгата

>

 недействителна ипотека   ли е вашата ? проверете това

>  недействителен договор за кредит  ли е вашият ? проверете това

>

къде е вашият шанс, от къде идва

>

 как се използва книгата от вас 

> как още може да се използва книгата общо и изобщо
> банков вой и писъци

>

трябва ли ви безплатна консултация с адвокат

>

супер важно за вас заематели

>

какво почучавате и какво печелите?

>

колективни искове срещу банки
> цена на индивидуален иск

 цитати от книгата :

> таблица за кражбите на банкерите
> жалба до Главния прокурор против банкерските деяния
> създаване, защо, кога и как, и цитати
> кой има смелостта да напише книгата
> Лекции по право

>

Контакти с нас

>

 Поръчай книгата на промоционална цена 
   

Съюз на Антибандитските Сили . Библиотека „Анти-бандитите”

ВСИЧКО ЗА СЛОМЯВАНЕТО НА БАНКОВИЯ ПРОИЗВОЛ

Общо, специално и тотално сломяване

Том втори

 

Най-добрата книга за вашия живот, имот, здраве и пари  

 

ПЪРВИ ЗАКОНЕН ПРОТИВО-БАНКОВ ЮМРУК

Банки всякакви юмрукът сломява

Престъпните мозъци с ум разрушава

Банки мошеници - той подлудява

НАЙ-ДОБРОТО ОРЪЖИЕ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ

РАБОТИ БЕЗОТКАЗНО - 100 % УСПЕВАЕМОСТ

Капаните банкови – юмрукът  ломи

Оковите банкови – лесно троши

На банките жертвите – бързо спасява

Автор: Петър Богомилов Богданов - НЕправителствен Антибандит

 

Съвет от автора:  Юмрука си вземете, Смелост проявете, Противо-банковия удар нанесете, Сметките със банките си разчистете, Мен с добро ме запомнете !!!

 

 

 
       
   

Петър Богомилов Богданов

ВСИЧКО ЗА СЛОМЯВАНЕТО НА БАНКОВИЯ ПРОИЗВОЛ

Общо, специално и тотално сломяване

 

Всичко е възможно с Петър Богданов !

 

Чаровен гений ме наричат,

Добрите хора ме обичат ,

За лошите съм аз беда ,

Това е моята съдба ! 

 

КУРАЖ И СМЕЛО НАПРЕД  !

Някога непокорната Пандора отворила забранената кутия и злините се раз- летяли по света. От тогава останала само надеждата, че на този свят ще се появат смелчаци, които ще уловят злините и ще ги напъхат обратно там, откъдето са се разлетяли по света .

 

Никой не идва на този свят току така .

Всеки идва, за да свърши своята си работа .

Банкерите свършиха своята .

Аз за пореден път, пак свърших своята като :

в главите на ламите ненаситни ,

като лешояди те нахлули в Нашата Родина

аз направих с мойте книги храбри,

толкова дълбоки  рани,

от които те ще се оправят, само , че ...

на онзи свят, откъдето никой се не връща

нито беден, ни богат .

Остава Вие да свършите Вашата си работа,

като  използвате по предназначението му,

създадения от мен „противо-банков юмрук ” .

 

 
       
   

„НАЙ-ДОБРАТА ЗАЩИТА Е АТАКАТА !”

„КАТО НЕ ЩЕШ МИРА, НА ТИ СЕКИРА !”  Крум Страшни - Велик Български Хан

Скъпа читателко, Скъпи читателю, Уважаеми Сънароднички и Сънародници,

Най-после имате в ръцете си книгата - ползата, от която може да е съизмерима с всич- ко, което сте постигнали досега . Книга, в която ще намерите интересуваща Ви, полезна и обнадеждаваща за Вас информация, както и решенията на едни или други сложни Ваши проблеми и начините, способите, средствата и методите за осъществяването на Вашите мечти и желания, надежди и планове !

Удоволствието да дадете заслуженото възмездие на причинители- те на Вашите беди е несравнимо !

 .........................................................................

В този том втори на книгата ......са дадени всички възможни деяния, които е сътво- рил (до момента на разследването им) банкерският ум за  извършването на предва- рително планираното тотално „обедняване” на българските граждани и фирми, за сметка на „значителното забогатяване” на банковите субекти и свързаните с тях .

 ......................................................................... 

Чрез прочита на този том втори от книгата ще разберете дали една, или друга, предос- тавила Ви заем банка е извършила спрямо Вас някои (или всички) от описаните в книга- та огромен брой беззакония (престъпления).

И, ако откриете такива извършени спрямо Вас беззакония, то да решите как е най-доб- ре за Вас да потърсите справедливото възмездие за това .

Кураж, смело напред и  успех !

От автора

 .........................................................................

ТАЗИ КНИГА Е СЪЗДАДЕНА, ЗА ДА СЛУЖИ НА ЧОВЕШКОТО ДОБРО .

ПОСВЕЩАВА СЕ НА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД, с изключение на държавно ор- ганизираната и държавно подпомаганата крадлива част от него .

Посвещава се и на всички знайни и незнайни НЕправителствени Анти-Бандити посветили самопожертвователно, безкористно, алтруистично живота си за едно по-добро бъдеще на народа на Родината ни .

.........................................................................

 

Този уникален труд ИЗОБЩО нямаше да може да бъде създаден, ако не бяха публикуваните в него - с фундаментална  анти-бандитска стойност съдебни акто- ве, съвпадащи напълно с мирогледа и разбиранията ми в тази област на правото, които са  „субстратът” за „появяването” му и основите на съществуването му  .

.........................................................................

И сега , още в началото искам да Ви кажа това, което съм Ви го казал и в края :

·         „При наличието на такива съдебни решения по „ипотечно-кредитни” дела, които аз съм приложил към този том , повечето постановени от самите пър- воинстанционни  и въззивни съдилища и впоследствие оставени в сила от Върховния Касационен Съд

·         и при наличието на този противо-банков юмрук , който аз създадох,

·         то всеки, който продължава да търпи банкерския произвол, вместо да даде вед- нага банкерите ВЕДНО с банките им на съд - може би изпитва „удоволствие” от изтърпяването на банкерския произвол, от което „удоволствие” не може да се откаже .

Нещо като при тютюнопушенето . Повечето пушачи знаят, че пушенето им вреди, но все отлагат момента – да кажат „СТИГА ОЩЕ ! ”

·         ТУК ВЕДНАГА ИСКАМ ДА ДАМ НАДЕЖДА И ЖАЖДА ЗА ЖИВОТ на всички тези, които вече са претърпяли ужасите и бедствията на банковия произвол и може би вече са загубили своите имоти, били ипотекирани в полза на банки .

О, ОООО  !  Нищо не е приключило  и във Вашите трагични случаи, ако имотите Ви са били продадени от банки вследствие на ипотеки, които са били противо- законни (недействителни), каквито са повече от 80 % (осемдесет) процента от ипотеките в България . 

·  Нищо не е приключило, дори обратното. В тези случаи печелившите сега ще се окажат не банките, а  самите Вие !

Защото , ако от тази книга разберете, че ипотеките са били противо- законни (недей- ствителни), то няма никакъв ограничителен срок, в който да поискате от съда уста- новяване противозаконността (недействителноста) на тези ипотеки, при уважаване на които Ви искове ще искате съдът да осъди банката (може и ведно с банкерите) да Ви върне не само парите, с които тя (те) се е (са се) сдобили от продажбата на имота Ви, но и законните лихви върху тези пари, и още повече – ще искате от съда да осъди банката да Ви върне не само тези пари, но и да Ви заплати обезщетения за така наречените неимуществени вреди, които са Ви причинени :

·         изтезанията, мъченията, униженията, болките и страданията, които сте пре- живяли и продължавате да преживявате следствие противозаконното Ви лишаване (въз основа на недействителни ипотеки) от Вашия имот .

А обезщетенията за неимуществените вреди често са по-голями, отколкото са обезще- тенията за причинените Ви имуществени вреди .

·         Това - да лишиш един човек от имота му, въз основа на противозаконна (недействителна) ипотека е едно от най-ужасните противо-човешки, често почти смъртоносни деяния .

Така, че дори за тези от Вас, които са преживяли ужасите, мъченията, страданията, жестоките изтезания и бедствията от такива произволи нищо не е приключило, а дори напротив – в случай, че ипотеките са били противозаконни (недействителни, а авторът на книгата все още не е виждал законни такива) СЕГА ПРЕД  ВАС СЕ ОТКРИВА ЕДИН НОВ ШАНС ЗА НОВО НАЧАЛО В ЖИВОТА ВИ И ЗА СПРАВЕДЛИВО ВЪЗМЕЗДИЕ  НА ПРИЧИНИТЕЛИТЕ НА БЕДИТЕ ВИ .

.........................................................................

ВМЕСТО ЕПИЛОГ

........................................................................ 

П. П.

Уважаеми сънародници.

Нито една част от тази книга не трябва да се приема като призив за бърза и светкавична саморазправа с грабителите на нашия труд . Те нe са ни ограбили с оръ- жие в ръка . ( Де да бяха !!! )

Пазете живота на всеки банкер и на всеки власт-имащ бандит от различните видове власти. Те трябва да живеят, за да живеят бедно. Те трябва да живеят макар и бедно, за да могат поне отчасти да възстановят вредите, които са ни причинили .

Така, че животът на тези личности и твърде ценен биологичен ресурс в тези времена на пълно обезлюдяване на Родината ни вследствие на техните „подви- зи”. Този биологичен ресурс в никакъв случай не трябва да бъде попиляван .

В Германия, САЩ, Русия, Китай, Япония и други държави, голяма част от ху- бавите, здравите им и дълги аутобани и ЖП-линии са направени от подоби субекти, след като са преустановили "високо-интелектуалната" им  деятелност и са продъл- жили трудовия им стаж с кирки и с лопати в ръце .  

Тези субекти са физически добре запазени, те не са преуморени и са пъл- ни с енергия, която трябва да бъде използвана на възстановяване на вредите причи- нени от тях .

И тъй като не са ни обрали с оръжие в ръка, а с различни проявления на умствената им дейност, нека по същия начин им покажем, че всички те , които не са повече от 15-20 000 в Родината ни, НЕ СА И НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ по-умни от цял един народ. Това никога не е  било и не може да бъде .  

Те, ако са по-умни няма да си служат с непозволени способи, биха си служили като всички нас – с законни такива.  

Биха използвали собствените си закони, които приемат в повечето слу- чаи, за да не можем да ги конкурираме, изместваме и вкарваме в занданите, и които свои собствени закони самите те не спазват .

Към противозаконни способи прибягва само този, чийто ум и интелект не му стигат, за да прави бизнес без да нарушава законите. Така, че тези субекти в сво- ята съвкупност в никакъв случай не могат да бъдат по-умни и по-способни от цял един народ .

·         Аз самичък подлудих няколко банки с целите им свръх-умни екипи съб- рани от цял свят, а представяте ли си какво би станало, ако моят пример бъде последван от 10-15 000 граждани ?

Така , че нека по най-болезния за тях начин, а именно :

  • чрез умственото превъзходство на цял един народ над шепата грабители на труда му – сложим край на противозаконната им и народо-вредоносната им дейност и да ги превърнем в строители на едно по-добро бъдеще .

Тук е мястото да дам отговор на един евентуално възможен за възникване въп- рос .

- Каква е причината все пак тези субекти да са постигнали своите „забо- гатителни” цели с противозаконни способи ?  Каква е причината все пак тези субекти да се изтъкват, сочат и посочват като „едни успяли” в нашето общест- во личности ?

- Ами тя е казана още от стари времена от едни други преди тях забогатяващи по такива начини (чрез използване на власт и даваната от власта закрила) субекти :

- „РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ (КРАДИ) !”  

Едно време ни учеха, че борбата в света, била борбата между комунизма и капитализма . Това се оказаха пълни глупости . Борбата си е била все една и съща, като от преди хилядолетия .

По-богатите и по-силните държави се борят за да ограбят по-бедните. Т.е. бор- бата между комунизма и капитализма беше борба, как по-богатият – тогава -  западен свят, да намери начин да ограби по-бедния източен свят така, както преди това по-бо- гатият западен свят бе ограбил цели народи и континенти  по време на колониалното им владение (заробване) .

(Б.а . – вижте „добрата”, „демократична” стара Англия. Нейните граждани още с влизането ни в Евросъюза се сдобиха с правото да купуват на безценица така евти- ните за тях имоти в нашата прекрасна Родина, с което получиха право веднага да кон- курират в България българските граждани на пазара на недвижите имоти в България, .т.е. от позицията на силата -  постигнаха веднага това, което им е угодно, а това, кое- то бе угодно на българските граждани – да  получат възможност да работят в Англия и да конкурират (на пазара на труда) по същия начин в самата Англия англичаните –бе отложено.  После след  дъжд качулка. Той ти взел аванс от седем  -осем години, ходи го гони . )

·         Скоро, обаче ще започва да става обратното – по-богатият изток, ще започ- не борба да обере ставащият все по-беден (заради собствените си измами) западен свят .

Сега пък, същите тези организатори на обирите на по-бедните от тях, ни „наби- ват” в главите, че борбата била между леви и десни, между либерали и радикали , и т.н.. Нови, пълни лъжи и измами, прийоми и похвати използвани от обирджиите.

- „РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ (КРАДИ)! ”  Разделяй на леви, десни, прави, тесни и разделиш ли ги така – владей (кради) ! Докато скарвателите, разделите – т. е. владетелите (грабителите) изобщо не са разделени по-между си на леви, десни, прави, тесни и пр. , а са здраво обединени от общия си - генетично-грабителски произход . 

Т.е. – тези субекти за разлика от нас са много добре организирали се групи , които благодарение на своята организираност в такива групи, успяват да разделят и завладяват (обират) по-многобройни от тях, но неорганизирани в такива групи ка- то тях граждани .

Организирали са се отлично във вършушките на партии, парламенти, прави- телства, министерства, съвети и в други всевъзможни, официални и държавно под помагани с пари, със здрави, грамадни заплати, каквито никъде по света не биха им дали, субсидии, бонуси, държавни сгради, държавно осигурен лукс и разкош, държав- на техника и пр. - структури и след като са се организирали така добре, са се обеди- нили в едно общо „цяло”,  добре, здраво организирано за разделянето и владее- нето (обирането) на неорганизираните  граждани.

Леви, десни, прави , тесни ! Това са приказки за наивници ! Приказки изпол- звани от организаторите на тези групи, за да могат, чрез тях да разделят и владеят (крадат).  Вършушките на левите, десните, правите, тесните – изобщо не са раз- делени, а са една свръх-здраво обединена и супер-добре организирана за постигане на „забогатителните” си цели (криминална) група, приемаща закони не в полза на некрадящата група от народа, а в тяхна си полза – в полза на тяхната си престъпна група .

Приемат закони за защита на техните си банкери, застрахователи, техните си каси, маси и под маси, фондове и фондчета, енергийни, топлофикационни, и всевъз- можни владеени от тях дружества с крадлива цел .

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ ! Тази добре организирана за „забогатителните” си цели група от леви, десни, прави, тесни приема закони, даващи и гарантиращи облекчения – на- малени данъци, поемане на дължимите за плащане осигуровките от държавата, нап- равата с държавни пари на необходимата им инфраструктура, облекчен администра- тивен режим (разбирай пълна липса на контрол) за КРУПНИ (БОГАТИ) ИНВЕСТИ- ТОРИ, които всъщност са си самите те .

 Облекчения (далавери) за крупни инвестори, А НЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА БЕДНИ (МАЛКИ) ИНВЕСТИТОРИ . БЕДЕН, БОГАТ НОСИ !

Кой има нужда от облекчения – богатият ли инвеститор, крадец - разорил с привилегиите от използването на властта хиляди дребни граждани, или окрадените и разорените от него граждани ?

Приемат закони, с които всячески се стрямат да ограничат достъпа ни до Върховното Касационно Правосъдие така, че то да стане недостъпно за слабите и да бъде използвано само от силните, за разправата им със слабите .

  • Измамиха ни, че ще дадат право на всеки български гражданин на лична жалба до Конституционния съд, каквито права имат например гер- манците .

Сключили секретни (за обирите) ни договори . Кой не трябва да знае съдър- жанието на тези тайни договори ? - Народът, в чието име били сключени ! – Засекре- тени са, пазени са в дълбока тайна от нас- жертвите на обира.Защо са засекретени ? 

- Ами, както, за да не разберем точния механизъм за поредния ни, завоалиран обир, така и за да изтече абсолютната давност за вкарването в затвора на организа- торите на поредния обир .

Но все така треперят да не възникне здраво-организирана, но противостоя- ща на тяхната организирана група група, чиято цел е противоположната на целта на тяхната група .

Та партиите в България не са пет, десет или двеста , а СА САМО ДВЕ. Пар- тия на държавно организираните грабители и партия на обираните от държавно ор- ганизираните грабители.  Партия на организирали се под прикритието на държава грабители и партия на обираните от държавно организираните грабители .

И изобщо не е така трудно да бъде напълно и по законен начин тотално де- зорганизирана и разтурена от само себе си след нейното пълно дезорганизиране партия на държавно организираните грабители, след което съществуването на държавата, намираща се в Родината ни, да се осъществява от организиралите се в могъща, с незабогатителни (некрадливи) цели група . Групата на некрадливата част от народа . Това е направено в редица страни по света и няма нужда да откриваме „топлата вода” повторно. Като в самата наша история имаме отлични примери за правов ред и благополучие на народа, та така, че акъл отвън не ни трябва .

Повече за  целите на - ,  и причините за необходимостта от съществува- нето на Съюз на Антибандитските Сили ще може да прочетете на сайта :

www.antibanditi.com  

С пожелание за всичко най-добро сега и в този свят тук !

 Петър Богомилов Богданов.

 
       
   

И сега - по-долу - можете да се запознаете в резюме с цялото съдържание на книгата !

Всичко за сломяването на банковия произвол общо, специално и тотално сломяване

Първи законен противо-банков юмрук.

Най-добрата книга за Вашия живот, имот, здраве и пари .

Теоретическо и практическо ръководство,  и алгоритъм за защита от банковия призвол по адекватния и безотказен за това начин .

Съдържание на Том ІІ

страница

 

 

 

Увод - упътване

 

 

 

За кого е предназначена тази книга

12

 

 

Каква е целта на книгата

13

 

 

Как е написана книгата

13

 

 

Как да прочетете книгата

13

 

 

Как може да се използва книгата

14

 

 

Примерен Вариант №1

18

 

 

Примерен Вариант №2

19

 

 

Имате ли нужда от консултация с адвокат

20

 

 

 

 

СУПЕР-ИСКОВА МОЛБА ПРОТИВ БАНКА

24

 

 

 

 

Част І. Изясняване на предварителните въпроси

27

 

 

1.

Посочване името и адреса на ищеца 

27

 

2.

Посочване името и адреса на ответника (банката)

27

 

3.

Определяне ( посочване) на съда

28

 

 

3.1. Местно компетентния съд

28

 

 

3.2. Родово компетентния съд

28

 

 

3.3.Наличност на условията за съединяването на всички искове

29

 

4.

Определяне и посочване цената на иска

29

 

5.

Определяне на държавната такса

30

 

6.

Давностни срокове за констатиране и обявяване нищожността на договора за банков кредит и договора за учредяване на ипотека

30

 

7.

 Давностен срок за разваляне и/или отмяна на договора за ипотека

30

 

8.

Давностен срок за унищожаване на договора за ипотека

30

 

 

 

 

 

Част ІІ. Петитум – формулиране на исканията

               в какво се състои искането

32

 

І.

Иск за установяване недействителността на договорна ипоте-  ка и  установяване нищожността на договора за ипотека

32

 

1.

Иск за нищожност на договора за ипотека на следното правно основа- ние: невъзможен предмет на ипотечния договор, ПОРАДИ НИЩОЖНОСТ- ТА НА ДОГОВОРА ЗА БАНКОВ КРЕДИТ

33

 

 

1.1.

Иск за установяване нищожността на договора за банков кредит, предявен на следните основания :

33

 

 

 

1.1.1.

този договор противоречи на закона

34

 

 

1.1.2.

на този договор му липса предписаната от закона форма

 34

 

 

1.1.3.

този договор заобикаля закона

34

 

 

1.1.4.

този договор накърнява добрите нрави

34

 

 

1.1.5.

на този договор му липса основание

34

 

 

1.1.6.

този договор е привиден

34

 

 

1.1.7.

с този договор предварително са уговорени начини за удов- летворяване на кредиторите, различни от тези, които са пред- видени в закона

34

 

 

1.1.8.

с този договор се предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията

34

 

2.

иск за нищожност на договора за ипотека на следното основание: в до- говора за ипотека  НЕ Е ПОСОЧЕНО ОБЕЗПЕЧЕНОТО ВЗЕМАНЕ

34

 

3.

иск за нищожност на договора за ипотека на следното основание: в до- говора за ипотека НЕ Е ПОСОЧЕН  ПАДЕЖЪТ НА ОБЕЗПЕЧЕНОТО ВЗЕМА- НЕ

34

 

4.

иск за нищожност на договора за ипотека на следното основание: в до- говора за ипотека НЕ Е ПОСОЧЕН РАЗМЕРЪТ НА ЛИХВИТЕ, ВЪПРЕКИ, ЧЕ ТАКИВА СА УГОВОРЕНИ

35

 

5.

иск за нищожност на договора за ипотека на следното основание: в до- говора за ипотека НЕ Е ПОСОЧЕН КРЕДИТОРЪТ

35

 

6.

иск за установяване недействителността на договорната ипотека, на следното основание: в ипотечния договор СЪЩЕСТВУВА НЕИЗВЕСТНОСТ ЗА РАЗМЕРА НА СУМАТА, ЗА КОЯТО СЕ УЧРЕДЯВА ИПОТЕКАТА

 35

 

7.

иск за установяване недействителността на договорната ипотека, на следното основание: в ипотечния договор СЪЩЕСТВУВА НЕИЗВЕСТНОСТ ЗА ТЪЖДЕСТВОТО НА ОБЕЗПЕЧЕНОТО ВЗЕМАНЕ

35

 

8.

иск за установяване недействителността на договорната ипотека, на следното основание : в ипотечния договор СЪЩЕСТВУВА НЕИЗВЕСТНОСТ ЗА ЛИЧНОСТТА НА КРЕДИТОРА

35

 

9.

иск за нищожността на договора за ипотека със следното правно осно- вание : невъзможен предмет на ипотечния договор, тъй като вземане- то, за чието обезпечаване е учредена ипотеката не е съществувало, не съществува, не може да съществува и не може да възникне в бъдеще, тъй като описаният в договора за ипотека ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ НЕ СЪЩЕСТВУВА (дори на хартиен носител), НИКОГА НЕ Е СЪЩЕСТВУВАЛ  В МАТЕРИАЛНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ (дори на хартиен носител), НЕ МОЖЕ ДА СЪЩЕСТВУВА И В БЪДЕЩЕ

35

 

 

9.1.

 

Иск за установяване несъществуването на правното отношение (по смисъла на чл.124 ГПК) наречено „Договор за банков кредит” на основание: отрицателния факт , че такъв договор не е сключен 

36

 

 

ІІ.

Иск за разваляне на  договора за ипотека

36

 

ІІІ.

Иск за отмяна на  договора за ипотека

36

 

ІV.

Иск за унищожение на договора за ипотека, поради  девет- надесет-актова (деветнадесет–кратна) измама от страна на банката

36

 

V.

Иск за установяване несъществуване на ипотечно право в полза на банката, тъй като главницата на обезпеченото взе- мане не се дължи  на банката .

36

 

VІ.

Иск : като правна последица от уважаването на някой от предно-предявените искове, съдът с диспозитива на решени- ето си да постанови заличаване вписването на договорната ипотека - иск по смисъла на чл. 179 , ал.1 от ЗЗД

37

 

VІІ.

 Иск за тълкуване на договора за ипотека 

37

 

 

VІІІ.

Искания във връзка с разглеждането на делото...

38

 

ІХ.

Искания във връзка с решаването на делото

39

 

Х.

Разяснения във връзка с вписването на исковата молба..

40

 

ХІ.

Приложения към петитума

41

 

 

1.

Нотариален акт  за учредяване на договорна ипотека

42

 

 

2.

Договор за банков кредит

44

 

 

3.

 Удостоверение за данъчната оценка на ипотекирания имот

52

 

 

4.

Скица на ипотекирания имот

54

 

 

5.

Описания на следващото петитума съдържание на исковата молба

56

   

Част ІІІ. Изложение на обстоятелствата, на които

                 се основават исковете.

58

 

 

Дял І.

Изложения на обстоятелствата, на които се осно- вава искът за установяване недействителността на договорната ипотека и установяване нищож- ността на договора за ипотека

58

 

Глава І.

Обстоятелства, на които се основава искът за установяване и обявяване нищожността на Договора за банков кредит

58

Раздел І.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за банков кредит предявен на правното основание, че този договор противоречи на закона

62

 

Първо фактическо основание

63

 

Второ фактическо основание

77

 

Трето фактическо основание

78

Раздел ІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на договора за банков кредит предявен на правното основание, че на този договор му липсва предписаната от закона форма

80

 

Първо фактическо основание

80

 

Второ фактическо основание

99

 

Трето фактическо основание.

99

 

Раздел ІІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на дого- вора за банков кредит предявен на правното основание, че този договор заобикаля закона

102

 

Първо фактическо основание – постигната Непозволена цел №1 Измама №1  – Измамата на фиска  

106

 

Второ фактическо основание – постигната Непозволена цел №2 Даване на пари в заем на лице, на което банката няма право да даде пари , чрез договор за банков кредит (може чрез дарение)

126

 

Трето фактическо основание – постигната Непозволена цел №3 Измама №2  – Измамата на държавата като контролен орган

131

 

Четвърто фактическо основание – постигната Непозволена цел №4 Измама №3  – Измамата на акционерите и депозитантите

136

 

Пето фактическо основание – постигната Непозволена цел №5 Измама №4  – Измамата на конкуренцията - другите банки

144

 

Шесто фактическо основание – постигната Непозволена цел №6 Измама №5 – Измамата на ипотекарните длъжници и поръчителите

153

 

Раздел ІV.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за банков кредит предявен на правното основание, че този договор накърнява добрите нрави

167

 

Първи шест фактически основания

168

 

Седмо фактическо основание

173

Раздел V.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за банков кредит предявен на правното основание, че на този договор му липса основание

181

 

Първо фактическо основание

181

 

Второ фактическо основание

181

Раздел VІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за банков кредит предявен на правното основание, че този договор е привиден

182

 

Първо фактическо основание

182

 

Второ фактическо основание

184

 

Раздел VІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за банков кредит предявен на правното основание, че с то- зи договор предварително са уговорени начини за удовлетворява- не на кредиторите, различни от тези, които са предвидени в закона

185

 

Първо фактическо основание

185

 

Второ фактическо основание

189

Раздел VІІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на дого- вора за банков кредит предявен на правното основание, че с този договор се предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията

193

 

Първо фактическо основание

194

 

Второ фактическо основание

197

 

Глава ІІ.

Обстоятелства, на които се основава искът за установява- не недействителността на договорната ипотека и устано- вяване нищожността на договора за ипотека, предявен на специалните за това основание по чл. 167 и  170 от ЗЗД

199

Раздел І.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за ипотека на основание, че : в договора за ипотека  не е посочено (по смисъла на чл.167, ал. 1 и 2 от ЗЗД)  -  обезпеченото взе- мане

200

 

Обуславящите този иск 5 (пет) броя положителни факти

206

 

Обуславящите този иск 61 (шестдесет и един) броя отрицателни фак- ти

207

 

Обяснение на значението на обуславящите този иск 61 (шестдесет и един) броя отрицателни факти

227

Раздел ІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за ипотека на основание, че: в договора за ипотека  не е посочен (по смисъла на чл.167, ал.1 и 2 от ЗЗД) - падежът на обезпе- ченото вземане

313

 

Обуславящите този иск 19 броя отрицателни факти

315

 

Обяснение на значението на обуславящите този иск 19 броя отри- цателни факти

317

 

Раздел ІІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на дого- вора за ипотека на основание, че: в договора за ипотека  не е по- сочен (по смисъла на чл.167, ал. 1 и 2 от ЗЗД)  - размерът на лихвите, въпреки, че такива са уговорени

345

 

Обуславящите този иск 17 броя отрицателни факти

345

 

Обяснение на значението на обуславящите този иск 17 броя отри- цателни факти

348

Раздел ІV.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на дого- вора за ипотека на основание, че: в договора за ипотека не е по- сочен (по смисъла на чл.167, ал. 1 и 2 от ЗЗД)  - кредиторът

387

 

Обуславящите този иск 9 броя факти

387

Раздел V.

Обстоятелствата, на които се основава искът за установяване не- действителността на договорната ипотека на основание, че: в ипо- течния договор съществува неизвестност за размера на сумата, за която се учредява ипотеката

391

 

Фактическата и юридичеката обстановка, обуславящи този иск

393

 

Раздел VІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за установяване не- действителността на договорната ипотека на основание, че: в ипо- течния договор съществува неизвестност за тъждеството (съвпаде- нието) на обезпеченото вземане

415

 

Обуславящите този иск 58 (петдесет и осем) броя факти - 58 броя не- съвпадения

415

Раздел VІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за установяване не- действителността на договорната ипотека на основание, че : в ипо- течния договор съществува неизвестност за личността на кредитора

434

 

Глава ІІІ.

Обстоятелства, на които се основава искът за установява-  не нищожността на договора за ипотека, предявен на осно- вание : невъзможен предмет на договора за ипотека, тъй като вземането, за чието обезпечаване е учредена ипотека- та не е съществувало, не съществува, не може да съществу- ва и не може да възникне в бъдеще, тъй като описания в договора за ипотека договор за банков кредит не същест- вува (дори на хартиен носител), никога не е съществувал  в материалната действителност (дори на хартиен носител) и не може да съществува и в бъдеще

438

Раздел  І.

Обстоятелствата, на които се основава искът за установяване не- съществуването на правното отношение (по смисъла на чл.124 ГПК ) – наречено „Договор за банков кредит”

438

 

Обуславящата този иск фактическа обстановка

439

 

Глава ІV.

Обстоятелства, на които се основава искът за разваляне на договора за ипотека

443

Раздел  І.

Общата юридическа обстановка, обуславяща този иск

443

Раздел  І І.

Изложение на  фактическата обстановка, обуславяща този иск

 

1.

Фактическото основание на този иск - противоправното (по кримина- лен способ) променяне от страна на банката на същността, състава, характера и размера на обезпеченото вземане

446

2.

Специалната юридическа обстановка, обуславяща този иск. Изясня- ване на правната материя – юридическата обстановка, на които се основа- ва този иск за разваляне на договора за ипотека

446

 

Брой, вид и характер на ипотечните договори

447

А.

Според времето, когато възниква вземането, за чието обезпечаване се сключва договора за ипотека

447

а1.

Договори за учредяване на ипотеки за обезпечаване на вземания, които са възникнали преди сключването на ипотечния договор до- говори за ипотеки за гарантиране връщането на вече дадени в заем пари

447

а2.

Договори за учредяване на ипотеки за обезпечаване на вземания, които евентуално могат да възникнат в бъдеще време, след сключ- ването на ипотечния договор- договори за ипотеки за гарантиране връ- щането на пари по заеми, които ще бъдат дадени в бъдеще време

447

Б.

Според начина, по който кредиторът се сдобива с ипотечното право върху недвижимия имот

447

б1.

Договори за учредяване на ипотеки, с които ипотечното право се „подарява” (дава се, отстъпва се, учредява се) безвъзмездно в полза  на кредитора

447

б2.

Договори за учредяване на ипотеки, с които ипотечното право се продава (се учредява) от собственика на имота на кредитора (в полза на кредитора) срещу опредена сума пари и / или  срещу друга някаква нас- рещна престация

448

2.1.

Изменения в кредитните договори, при които учредената ипотека „ИЗЧЕЗВА”

454

2.2.

Изменения в кредитните договори, при които учредената ипотека МОЖЕ ДА се запази

454

2.3.

Изменения в кредитните договори, при които учредената ипотека се запазва

454

3.

Обуславящите иска за разваляне на ипотечния договор 7 (седем) броя факти

472

4.

Обяснение на значението на обуславящите този иск 7 броя факти

474

5.

ТАБЛИЦА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ КРАЖБИ ОТ БАНКАТА

510

 

 

6.

Девет броя доказателствени искания  към този иск

512

 

7.

Приложения към  този иск

516

 

 

1.

Писмо от банката до кредитополучателя  от 13 ноември 2008 г.

517

 

 

2.

Второ писмо до кредитополучателя, с което е уведомен, че по кримина- лен способ лихвата е увеличена за пореден път

518

 

 

3.

Трето писмо до кредитополучателя, с което е уведомен по какъв начин е извършено криминалното увеличение на възнаградителната годишна лихва

519

 

 

4.

Първата страница от извлечението от банковата сметка изпратено на кредитополучателя на 13 ноември 2008 г.

520

 

 

5.

Втората страница от извлечението от банковата сметка изпратено на кредитополучателя на 13 ноември 2008 г.

521

 

 

6.

Третата страница от извлечението от банковата сметка изпратено на кредитополучателя на 13 ноември 2008 г.

522

 

 

7.

Четвъртата страница от извлечението от банковата сметка изпратено на кредитополучателя на 13 ноември 2008 г.

523

 

Глава V.

Обстоятелства, на които се основава искът за ОТМЯНА на договора за ипотека

524

 

Обуславящите този иск 3 броя факти и обяснение на значението им

524

 

Глава VІ.

Обстоятелства, на които се основава искът за унищожава-  не на договора за ипотека, поради  деветнадесет-актова (деветнадесет–кратна) измама от страна на банката..

532

 

Обуславящите този иск 29 (двадесет и девет) броя факти

533

 

Обяснение на значението на обуславящите този иск 29 (двадесет и девет) броя факти

564

 

Глава VІ І.

Обстоятелства, на които се основава искът за установява- не несъществуване на ипотечно право в полза на банката, тъй като главницата на обезпеченото вземането не се дъл- жи на банката

573

 

Първо фактическо основание

573

 

Второ фактическо основание

577

 

Трето фактическо основание

579

 

Четвърто фактическо основание

582

 

Пето фактическо основание

582

 

А) Приложения към исковата молба - съставени от ищеца

1.

Молба за освобождаване от държавна такса и разноски по производството

584

2.

Декларация за семейното ми положение, материалното и имотното ми състояние

585

3.

Начин на съединяване на предявените искове в случай, че не бъда осво- боден от заплащане на държавната такса

586

4.

Подробни обяснения за определянето цената на исковете, държавната такса и родово компетенния  съд

589

5.

Допълнителни разяснения за допустимостта (позволеността) на иска за разваляне на ипотечния договор и за евентуалната му прекфалификация от страна на съда като иск за отмяна на договора за ипотека

601

 

Б) Приложена към исковата молба практика на ВС и ВКС

1.

ВСИЧКИ ФУНДАМЕНТАЛНИ за сломяването на банкерския произвол РЕШЕ- НИЯ, съотносими за настоящия случай на „ипотечно–кредитни” измами. ОГРОМЕН брой решения на ВС и ВКС

След „ипотечно-кредитните” решения са приложени още :

619

2.

Определението за определянето на родово компетентия съд по общата цена на предявени в условия на обективна кумулативност исковете – Определение № 308 / 2009 г. по ч. т. д. 148 от 2009 г.., ВКС, І т.о.

642

3.

Определението за определянето на родово компетентия съд по индивидуалната цената на най-скъпия иск при предявени в условия на обективна кумулатив- ност искове - Определение № 1424 / 2011 г. по гр.д. № 722 / 2011 , ВКС, ІІІ г.о.

647

4.

Решение № 8 по гр.д. № 1011 / 2011 г. ВКС , ІV г. о. - при обективно съединя- ване на искове, някой от които е подсъден на окръжен съд и производството не може да бъде разделено, производството по всички искове следва да се разглежда като родово подсъдно на окръжния съд

649

5.

Как се описва недвижим имот - за улеснение на съдията по вписванията, при вписването на исковата ми молба : Определение № 531 / 2010 г. на ВКС по гр. д. № 402 / 2010 г., I  г. о. 

652

6.

Определението за освобождаване от такси и разноски на „сиромаси” – Опреде- ление № 133 / 2010 г. по ч. гр. д. № 60 / 2009 г.  ВКС, Първо г.о. 

655

 

В) 

Жалба до Главния Прокурор за преценка за съставомер- ността (престъпността) на огромното множество проти- во-правни банкерски деяния и за евентуалния арест на виновните от управляващите банката лица                                  657

1.

Доводи и контра-доводи за извършени престъпления по служба – преви- шаване на власт и права

659

2.

Доводи и доказателства необходими за преценяване дали са  извършени многократно „Данъчни измами” - данъчни престъпления по :

  • чл. 253 , ал.1 и ал.2 от  НК, чл. 255 , ал.1,  т. 2, т. 5 и т.6 от  НК,  чл. 255 ”а”  и  чл. 256 , ал.1 НК

664

3.

Доводи и доказателства необходими за преценяване дали е  извършена многократно имуществена (обикновена) „Измама” - престъпление по :

  • чл. 209  , чл. 210 и чл. 211 от НК

701

4.

Доводи и доказателства необходими за преценяване дали са  извърше- ни  многократно общо-стопански престъления -  престъпления по :

  • чл. 219, ал.4 НК

Пълно подкоповане на кредита на доверие в банката с противо-правните си деяния, предизвикали серия съдебни процеси срещу банката

711

5.

Доводи и доказателства необходими за преценяване дали е  извършено многократно престъплението „Самоуправство” - престъпление по:

  •  чл. 323 , ал.1 от НК

713

6.

Доводи и доказателства необходими за преценяване дали е  извършено многократно престъплението „Изнудване” („Рекет”)  - престъпление по:

  • по чл.214 ал.1 и ал.2  НК, извършено при условията на чл. 213 „а” , ал.2 и ал. 3 НК

713

 

В1) Приложения към жалбата до Главния Прокурор

 

 

1.

Автентичната рекламна брошура на банката, с която тя пропагандираше бюджето- измамническия ефект на своите „творения” и НАГЛО  обяснява механизма, по който със сключването на договора за кредит ще бъде из- мамен бюджета .

С която брошура в допълнение на това са извършени още 10 броя измами.

664

2.

Автентично удостоверение,  с което съучастникът на банката в организи- рането и извършването на данъчните измами- застрахователят,  затаява истини от значение за целите на данъчното облагане

668

3.

Автентичен- официален отговор на банката, с който се признава противо- правното ( криминалното ) увеличение на лихвите по кредитите

734

 

Вместо епилог - Разделяй и Владей (Кради) !

736

 

Допълнително към книгата, след нейния прочит, при необходимост и желание за това може да бъдат предоставени по споразумение още и  използваните от самия автор на книгата следни други :

Приложения :

1. Затвор или свобода? Банкери, изберете сами !

Адресирано до обиращата Ви банка писмо (придружаващото исковата молба и жалбата до прокуратурата писмо ) с :

разяснения на същността и характера на банкерските деяния и вредните последици от тях ;

предложение за сключване на извънсъдебна спогодба за прекратяване на договорните отношения , заличаване на ипотеката и изплащането на пола- гащите се обезщетения от страна на банката ;

разяснения на последиците за банката и за представляващите и управля- ващите я лица (неминуем затвор и финансов крах) в случай на отказ от извън- съдебна спогодба .

ІІ. Договор за спогодба с банката за :
 

заплащане на полагащите Ви се обезщетения ;

 

прекратяване договорните Ви отношения ;

 

заличаване на учредената в полза на банката ипотека .

 

0000

 
 
       
  начало - вижте книгата

 
резюме на цялата книга

 
цел и задача на книгата


ипотечен договор незаконна ипотека ли е вашата? разберете това


договор за кредит незаконен договор ли е вашият ? разберете това


 
за кого е предназначена


как е написана книгата

от кое , как и защо печелите

 
как се използва книгата от вас

 

писък и вой на банките за спиране на делата

 
безплатна консултация с адвокат


супер важно за вас заематели

 

какво получавате и какво печелите

 

съдебни дела срещу банки

цена на индивидуално съдебно дело срещу банка

цитати от книгата :

незаконни лихви на банките

жалба до Главния прокурор срещу банкерските деяния

 

кога и как бе създаден този труд

 


кой има смелостта да напише книгата

Лекции по право

 Поръчай книгата на промоционална цена 

 

 
 

 Цялата книга  Цел и задача на книгата  За кого е предназначена  Как е написана  Къде е вашият шанс  Как се използва  Безплатни консултации  Контакт

 Онлайн проверка - недействителна ипотека ли е вашата  Онлайн проверка - незаконен  кредит ли е вашият  включете се в съдебни дела срещу банките  

 Супер важно за вас заематели  Какво получавате и какво печелите  Колективни искове срещу банки  Кога, защо и как бе създадена, цитати  Поръчай книгата

 
241 245

Дизайн и поддръжка : Петър Богданов  и  www.antimafia.com  © 2010. Всички права запазени . Обратно към върха на страницата

0

Реклама:    Всичко за обучение на кучета | Дресиране на куче | Трюфели | Кучета за трюфели | Куче за трюфели | Как да обуча куче за търсене на трюфели  

 

Обратно към върха на страницата